Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Zapowiedź Drugiego rajdu Motorowego "Zima w Górach"

II Rajd Motorowy Zima w Górach

naklejka drugiego rajdu motorowego "Zima w Górach"
Zapraszamy na samochodową wycieczkę krajoznawczą w Góry Świętokrzyskie. Tym razem jedziemy na dwa dni. Rozpoczynamy pod Bartkiem, dalsza podróż prowadzi przez Samsonów i Oblęgorek do Kielc. Drugiego dnia zwiedzamy jaskinię Raj, skansen w Tokarni i zamek w Chęcinach

mapa dla uczestników rajdu

regulamin w pdf

Oddział PTTK „Łucznik” Radom

II Rajd Motorowy „Zima w Górach”

Zagnańsk- Oblęgorek- Kielce- Raj- Tokarnia
10-11 lutego 2018 r.

1. Cel rajdu

 • upowszechnienie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych
 • poznanie historii, kultury i zabytków Gór Świętokrzyskich
 • popularyzacja turystycznych rajdów motorowych
 • umożliwienie zdobywania Odznak Turystyki Motorowej

2. Organizator

 • Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu
 • Komisja Turystyki Kwalifikowanej przy O. PTTK Łucznik – zespół ds. turystyki motorowej

3. Zespół organizacyjny

 • Kierownik rajdu: Piotr Zgoda
 • Zastępca kierownika: Bogusław Ciastek

4. Termin i miejsce:

Rajd odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2018 r.

Rozpoczęcie rajdu o godzinie 10:00 w Zagnańsku obok Dębu Bartek.

5. Zgłoszenia i wpisowe:

W imprezie mogą uczestniczyć turyści zmotoryzowani, zrzeszeni i niezrzeszeni w PTTK. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: lucznik@org.pl lub telefonicznie Piotr Zgoda 661 702 673 do dnia 08.02.2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kierownika drużyny oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) a także składy osobowe poszczególnych załóg (imię i nazwisko).

Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie zapisów w przypadku przekroczenia limitu osób.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Prosimy o dobrowolne przekazywanie pieniędzy na cele statutowe Oddziału. Przelewem na konto 9015 4012 8720 9257 7274 1700 01 tytuł przelewu: „wpłata na cele statutowe: imię i nazwisko”. Wszystkie pieniądze wspomogą naszą dalszą działalność turystyczną.

6. Świadczenia:

 • Mapa z opisem trasy,
 • wlepki okolicznościowe,
 • potwierdzenia do MOT oraz odznak krajoznawczych PTTK.
 • Bilety do obiektów kupujemy indywidualnie.

7. Program imprezy:

10.02.2018 (sobota)

 1. 10.00 rozpoczęcie rajdu.   Zagnańsk Dąb Bartek.
 2. 11.00 Samsonów                  ruiny zespołu zakładu przemysłowego
 3. 12.30 Oblęgorek                   muzeum Henryka Sienkiewicza
 4. 14.00 Kielce                            muzeum Zabawek i Zabawy              bilety 12/6zł
 5.                                                     lub   Muzeum Narodowe                           bilety 20/15zł
 1. 16.00 Kielce                    spacer po Wzgórzu Zamkowym i ul. Sienkiewicza

NOCLEG: do ustalenia, wstępnie schronisko PTSM w Kielcach ok. 25-50zł/osoba

11.02.2018 (niedziela)

 1. 09.00 rezerwat przyrody Kadzielnia.
 2. 10.45 jaskinia Raj                                                           bilet 13zł – mamy rezerwację na 10 osób
 3. 13.00 Tokarnia                zwiedzanie skansenu          bilety 10/5zł (czynne do 15.00)
 4. 15.00 Chęciny                 wejście na zamek                bilety 8/6zł (czynne do 16.00)
 5. 16.30 Tokarnia                restauracja Cynamon obiad- zakończenie rajdu

Godziny mają charakter orientacyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo modyfikacji trasy i programu imprezy.

8. Obowiązki uczestników

 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 • zasad ochrony przyrody,
 • karty turysty,
 • postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń kierownictwa rajdu.

9. Postanowienia końcowe:

 • Rajd jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Impreza
  organizowana jest na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK.
 • Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2017 i 2018 rok są ubezpieczeni od NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników imprezy i przez nich spowodowane.
 • Rajd może być odwołany jeśli wystąpią duże opady lub silny mróz.

IMPREZA UMIESZCZONA W HARMONOGRAMIE IMPREZ MOTOROWYCH 2018 r. KTM ZG PTTK POD NUMEREM 133/18 JAKO IMPREZA ODDZIAŁOWA.