Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kadencja 2017-2021

Skład Zarządu Oddziału:

prezes – Piotr Zgoda
wiceprezes – Tadeusz Jastrzębski
sekretarz – Agata Malczewska
skarbnik – Piotr Wojcieski
członek zarządu – Justyna Wolanin
członek zarządu – Mariusz Góraj

Skład Komisji Rewizyjnej:

prezes – Stanisław Gąsior
wiceprezes – Paweł Kruk
sekretarz – Tadeusz Ciastek
członek komisji – Michał Siejko
członek komisji – Remigiusz Kunasz

Skład Sądu Koleżeńskiego:

prezes – Michał Kowalczewski
wiceprezes – Przemysław Gawlik
członek komisji – Bożena Nowakowska
członek komisji – Ireneusz Szyndlarz