Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Piesza Obwodnica Miasta Radomia

W 2023 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na wyznakowanie południowej części Pieszej Obwodnicy Miasta Radomia (umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/8607/2023 z dnia 31.10.2023).

Pod kierownictwem prof. dr inż Wojciecha T. Kacperskiego oraz Piotra Zgody wykonano:

  1. weryfikację przebiegu szlaku dla całej jego długości: Jedlińsk – Przytyk – Orońsko – Jedlnia Letnisko – Jedlińsk 154km
  2. wykonano projekt oznakowania dla 100km szlaku : odcinek granica gminy Jedlińsk / Zakrzew – Przytyk -Orońsko – Jedlnia Letnisko
  3. wykonano oznakowanie malowane 70km szlaku: odcinek Rogowa (granica gminy Wolanów) – Mniszek – Orońsko – Skaryszew – Gózd – Słupica
  4. zaprojektowano, zlecono druk oraz zamontowano metalowe drogowskazy.

Szczegółowe informacje na temat nowo powstałego szlaku turystycznego będą publikowane na stronie jemu poświęconej https://lucznik.org.pl/piesza-obwodnica-radomia/