Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Klub Imprez na Orientację “SKRÓTY”

Imprezy na Orientację to rodzaj aktywności, która uczy orientacji w terenie, wytrwałości, zdrowej rywalizacji i współpracy. Pierwsze imprezy tego typu organizowano w Skandynawii w XIX wieku – były to szkolenia i treningi terenoznawcze z elementami rywalizacji, przygotowywane przez organizacje wojskowe. Rozwój imprez na orientację nastąpił po drugiej wojnie światowej – dzisiaj organizowane są w większości krajów europejskich oraz w krajach rozwiniętych pozostałych kontynentów. Tę tradycję podtrzymuje w Polsce m.in. Klub Imprez na Orientację “SKRÓTY”, który powstał w 1981 roku w Radomiu (formalna rejestracja nastąpiła w 1982 roku). Klub “SKRÓTY” od lat organizuje comiesięczne marsze na orientację, turystyczne MnO w eliminacjach regionalnych i wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i od 1993 roku Ogólnopolskich MnO „JAKUZA” oraz szkoleń uczestników przyszłych imprez na orientację. Dziś KInO SKRÓTY to dziesiątki lat tradycji, setki zorganizowanych imprez, tysiące uczestników.

Od 1 lipca 2017 roku Klub Imprez na Orientację “SKRÓTY” przynależy do PTTK Oddziału Łucznik w Radomiu. W ten sposób połączyliśmy 35-letnie doświadczenie Klubu w organizacji imprez terenoznawczych z 40-letnim stażem Oddziału Łucznik – liczymy, że dzięki temu wspólnie podejmiemy wiele ciekawych inicjatyw z korzyścią dla ruchu turystycznego w Polsce.

Strona klubu: skroty.eu.org