Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Świdermajery – marsze na orientację

 Świdermajery – marsze na orientację

Szczegóły imprezy (regulaminy, system zgłoszeń itp.) znajdziesz tutaj.
CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ?
To fantastyczna zabawa, połączona z możliwością sprawdzenia swoich umiejętności w terenie. Uczestnik marszu otrzymuje specjalną mapę lasu, za pomocą której musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność. Na trasie czają się jednak “pułapki” – niektóre punkty specjalnie zaznaczone są błędnie, aby trasa stała się prawdziwym wyzwaniem!
ZAPRASZAMY DO OTWOCKA
We współpracy z naszymi kolegami z Warszawy organizujemy rajd w Otwocku. Z Radomia przez Kozienice wyjedzie specjalny autobus na to wydarzenie. Szczegóły niebawem.