Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

40 lat Klubu Skróty – jubileuszowa odznaka

REGULAMIN
OKOLICZNOŚCIOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
„40 LAT KInO SKRÓTY”

W 2022 roku upłynęło 40 lat od daty powstania Klubu Imprez na Orientację „SKRÓTY”.
W związku z tym jubileuszem Zarząd Klubu ustanawia okolicznościową odznakę „40 lat KInO SKRÓTY”.
Celem odznaki jest uhonorowanie 40-letniej tradycji Klubu InO „SKRÓTY”.
1. Na odznakę można zaliczać udział we wszystkich dyscyplinach imprez na orientację (szkoleniowych, biegowych, pieszych, rowerowych, jaskiniowych itd.).
2. Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez na orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.
3. Odznaka jest dwustopniowa.
3.1. Odznaka 40 lat KInO Skróty
3.2. Honorowa Odznaka 40 lat KInO Skróty
4. Warunkiem przyznania odznaki jest spełnienie jednego z poniższych wymogów:
4.1. udokumentowanie zdobycia 40 punktów na Odznakę Imprez na Orientację wyłącznie na zawodach organizowanych przez Klub InO „SKRÓTY” Radom. Sporządzenie kroniki (wykazu) tych zawodów (wzór i forma dowolna) i w miarę możliwości przekazanie archiwalnych map, zdjęć, relacji (preferowana forma elektroniczna);
4.2. zorganizowanie co najmniej jednego etapu InO w całej historii Klubu. W tym przypadku należy przekazać kapitule odznaki archiwalne materiały z tej imprezy (mapy, zdjęcia, protokół);
4.3. członkowie Klubu InO „SKRÓTY” po przekazaniu zeskanowanej legitymacji członkowskiej;
4.4. Honorową Odznakę nadaje Zarząd Klubu na wniosek własny bądź innej osoby
5. Punkty na odznakę można zaliczać wyłącznie za lata 1982-2026.
5.1. Punkty zweryfikowane na odznakę „30 lat KInO Skróty”oraz na odznakę „35 lat KInO Skróty”nie mogą być zaliczane na poczet tej odznaki.
6. Punkty zaliczone przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia.
7. Weryfikacji odznaki w terminie od 24 maja 2022 do 31 grudnia 2026 r. dokonuje kapituła odznaki, działająca przy Klubie „SKRÓTY” w Radomiu.
8. Odznakę można nabyć w cenie 20 zł (koszt produkcji).
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kapituły odznaki.
10 Wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” przy Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 3 lok. 7, 26-610 Radom. Szczegółowe informacje: piotrzgoda@lucznik.org.pl