Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

OMTTK 2020 – eliminacje rejonowe

25 kwietnia 2020 – Radom

Ze względu na zalecenia Wojewody Mazowieckiego, zmieniono termin eliminacji z 14 marca na 25 kwietnia 2020 roku.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy (OMTTK PTTK) to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej o charakterze cyklicznym i całorocznym, organizowane przez PTTK na terenie całego kraju. Co roku turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2019/20 gospodarzem imprezy będzie województwo dolnośląskie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W rywalizacji biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe

OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera elementy teoretyczne z zakresu: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa oraz konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy) oraz turystyczne ABC, czyli praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście.

 • Komunikat organizacyjny nr 1 Zarządu Głównego PTTK znajduje się tutaj.
 • Pełny regulamin OMTTK można przeczytać tutaj (do pobrania w formacie pdf tutaj).
 • Zasady przeprowadzania konkurencji można poznać tutaj.

Konkurencje eliminacji OMTTK

1. Test wiedzy obejmujący zagadnienia:

 • krajoznawcze (50 pytań)
 • turystyczne i topograficzne (16 pytań)
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym (7 pytań)
 • udzielanie pierwszej pomocy (7 pytań)

2. Turystyczny marsz na orientację

3. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy)

4. Turystyczne ABC

 • parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego
 • turysta geolog: skały i minerały,
 • mierzenie odległości i wysokości w terenie
 • rozpoznawanie piosenek turystycznych

5.Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie)

ZGŁOSZENIA

 • każda szkoła, klub itp. może wystawić dowolną liczbę 3-osobowych zespołów;
 • zgłoszenia są przyjmowane do 17.04.2019 na adres: piotrzgoda@skroty.eu.org;
 • zgłoszenia należy dokonać na karcie, plik w formacie: pdf lub doc.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szczegółowy program eliminacji zostanie opublikowany do dnia 22.04.2019 roku

Wyniki eliminacji:

Szczegółowy harmonogram eliminacji:

Zasady rozgrywania konkurencji ABC: 2018_abc_regulamin

Karta zgłoszenia zespołu OMTTK_PTTK_2018_karta_zgloszenia

Zaproszenie do udziału w konkursie: