Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Statut

Statut PTTK z 2018 r. – tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 7 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK – zatwierdzony przez KRS 4.02.2019 r. pobierz