Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Tropem Żubra

Gra terenowa “Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej” planowana jest jako impreza o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym, zorganizowana w formie marszu pieszego na orientację połączonego z zadaniami przyrodniczymi w różnych formach. W marszu wezmą udział zespoły międzypokoleniowe – osoby dorosłe, młodzież, dzieci, które będą musiały pokonać  trasę przebiegającą przez Puszczę Białowieską oraz wykonać na trasie poszczególne zadania, zdobywając w ten sposób punkty. Suma zebranych punktów zdecyduje o zwycięstwie. Zadania przygotowane do wykonania dotyczyć będą Puszczy Białowieskiej i podzielone zostaną na następujące kategorie:

  1. Różnorodność biologiczna – rozpoznawanie roślin i zwierząt mieszkańców puszczy.
  2. Trochę puszczańskiej historii.
  3. Formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Zwycięzcy i uczestnicy marszu  otrzymają dyplomy, nagrody i pamiątki.

Regulamin rajdu