Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Poznajemy Ojcowizję 2019 - eliminacje oddziałowe

Konkurs Poznajemy Ojcowizę 2019

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY

POZNAJEMY OJCOWIZNĘ

 ELIMINACJE ODDZIAŁOWE

RADOM 2019

1.    W JAKI SPOSÓB POZNAJEMY OJCOWIZNĘ?

Poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych – czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas: w naszym otoczeniu lub w życiu codziennym, albo co spotykamy podczas wędrówek. Potem musimy się “pochwalić” tym, co sami odkryliśmy.

Autor decyduje sam, czy swoje “poznawanie ojcowizny” chce przedstawić w tradycyjnym papierowym opracowaniu z wykorzystaniem rysunków, fotografii itp., czy też zdecyduje się na formę multimedialną, przygotowaną dzięki programom do tworzenia prezentacji. Każdy z młodych odkrywców może pokusić się także o nowoczesne formy przekazywania informacji, na przykład filmy.

„Poznajemy Ojcowiznę” jest konkursem projektów uczniowskich – indywidualnych lub zespołowych. Dla wielu są to pierwsze w życiu publikacje o charakterze krajoznawczym, zachęcające do dalszego poznawania i opisywania Polski. Forma konkursu pozwala na rozbudzanie w młodych ludziach pasji do pięknego pisania o swoim rodzinnym kraju.

2.    TEMATYKA

Zgodnie z regulaminem wytyczono 9 głównych kierunków do wykonania prac, a są to:

 1. mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska;
 2. dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje;
 3. historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci;
 4. ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju;
 5. moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne;
 6. moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole;
 7. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie;
 8. losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju;
 9. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

Przedstawiona tematyka opracowań jest tematyką proponowaną i nie ma obowiązku ograniczania się do niej, ponieważ każdy z uczestników może zaproponować własny temat.

3.    DLA KOGO?

Konkurs stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydarzenie jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, gdyż odbywa się od początku lat 90. XX wieku.

4.    KATEGORIE

Zawody organizowane są w trzech kategoriach:

 • prace tradycyjne indywidualne,
 • prace tradycyjne zespołowe,
 • prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie).

Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.

Turniej przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

5.    WYMAGANIA TECHNICZNE

Format pracy: nie większy niż A4

Objętość pracy: do 60 stron

Praca multimedialna: do 15 minut

6.    ELIMINACJE ODDZIAŁOWE

Oddział PTTK Łucznik organizuje eliminacje dla uczniów z regionu radomskiego. W każdej kategorii dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Radomscy laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystego podsumowania konkursu. Prace należy składać osobiście, elektronicznie bądź przesyłać pocztą bezpośrednio do Oddziału PTTK Łucznik.

7.    TERMINY

28.02.2019     Termin przekazywanie prac.

16.03.2019     Uroczyste podsumowanie eliminacji Oddziałowych.

30.03.2019     Kozienice – finał wojewódzki konkursu.

8.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu w linku poniżej:

https://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne/o-konkursie/6-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemy-ojcowizne


Zapraszamy do lektury i uczestnictwa!