Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Przodownicy

Przodownicy Turystyki Pieszej:

 • Piotr Zgoda – nr 10045
 • Bartosz Tyczyński – nr 9243
 • Paweł Kowalczyk – nr 9208
 • Zbigniew Ochnio – nr 6111
 • Bogusław Ciastek – nr 9974
 • Zbigniew Socha – nr 5422
 • Izabela Lackowska – nr 10956

Przodownicy Turystyki Górskiej:

 • Piotr Zgoda – nr 7004
 • Paweł Kowalczyk – nr 6816
 • Bogusław Ciastek – nr 8072
 • Zbigniew Socha – nr 4104

Przodownicy Turystyki Kolarskiej:

 •  Bogusław Ciastek – nr 7592
 • Paweł Kowalczyk – nr 7036
 • Zbigniew Ochnio – nr 3140
 •  Piotr Zgoda – nr 7595

Przodownicy Imprez na Orientację:

 • Paweł Starzyński – nr 726
 • Piotr Zgoda – nr 568
 • Ireneusz Szyndlarz – nr 499
 • Paweł Kruk – nr 404
 • Mariusz Góraj – nr 740
 • Przemysław Gawlik – nr 688
 • Bartosz Tyczyński – nr 405
 • Michał Kowalczewski – nr 663
 • Paweł Kowalczyk – nr 446
 • Michał Siejko – nr 743
 • Remigiusz Kunasz – nr 738
 • Kinga Miszczak – nr 736
 • Bogusław Ciastek – nr 439
 • Zbigniew Socha – nr 129
 • Agata Malczewska – nr 742
 • Piotr Kaczyński – nr 466
 • Marek Pacek – nr 525