Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Piesza obwodnica Radomia

W latach 70. XX wieku środowisko warszawskie rozpoczęło projektowanie i wytyczanie w terenie obwodnicy turystycznej stolicy. Trasa obwodnicy w ciągu minionych kilkudziesięciu lat uległa licznym zmianom, dziś szlak turystyczny liczy 208 km.

Działacze PTTK Łucznik, pod kierownictwem prof. dr inż Wojciecha T. Kacperskiego, w 2015 zaproponowali trasę pieszego szlaku turystycznego dookoła Radomia. Trasę szlaku łatwo podzielić na dziesięć jednodniowych odcinków, do których z łatwością można dotrzeć komunikacją publiczną z Radomia (kolej, komunikacja miejska). Przejście trasy obwodnicy znacznie powiększy wiedzę o walorach krajoznawczych okolic Radomia i wpłynie znacząco na rozwój turystyki rodzinnej.

W 2023 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na wyznakowanie południowej części Pieszej Obwodnicy Miasta Radomia (umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/8607/2023 z dnia 31.10.2023).

Pod kierownictwem prof. dr inż Wojciecha T. Kacperskiego oraz Piotra Zgody wykonano:

  1. weryfikację przebiegu szlaku dla całej jego długości: Jedlińsk – Przytyk – Orońsko – Jedlnia Letnisko – Jedlińsk 154km
  2. wykonano projekt oznakowania dla 100km szlaku : odcinek granica gminy Jedlińsk / Zakrzew – Przytyk -Orońsko – Jedlnia Letnisko
  3. wykonano oznakowanie malowane 70km szlaku: odcinek Rogowa (granica gminy Wolanów) – Mniszek – Guzów – Orońsko – Krogulcza Such – Rożki – Kowala – Bardzice – Gębarzów – Skaryszew – Wymysłów – Kłonów – Drożaki – Gózd – Lipiny – Słupica
  4. zaprojektowano, zlecono druk oraz zamontowano metalowe drogowskazy.
km szlaku	miejscowość 
0	Jedlińsk
0,8	Wola Gutowska
8,5	Brody
10,9	Kolonia Piaski
15	Gulin
16,5	Kozia Wola
22	Przytyk
26	Gaczkowice
28,9	Młodnice
31,1	Zadąbrów
35	Rogowa
37,7	Mniszek
38,7	Podbór
43,9	Kolonia Górna
46,7	Guzów
51,7	Orońko
54,9	Krogulcza Mokra
56,5	Krogulcz Sucha
59,5	Rożki
61,6	Kowala
65,1	Klementynów
71,2	Bardzice
73,1	Gębarzów
76,7	Magierów
80,8	Skaryszew
84,6	Wymysłów
88,1	Kłonówek Wieś
90	Kłonów
96,5	Drożanki
98,9	Gózd
100	Lipiny
104	Słupca
106,7	Maryno
111,6	Jedlnia Let.
114,2	Leśny Ośrodek Edukacyjny
115,8	Działowa Góra 175m n.p.m.
119,3	Wielka Góra 176m n.p.m.
125	Jastrzębia
126,8	Dąbrowa Jastrzębska
131,7	Goryń
136,8	Bartodzieje
140,4	Lisów 
146	Wsola
151,6	Piaseczno
154,2	Jedlińsk

przebieg szlaku w formacie GPX

Przebieg szlaku w serwisie Mapa Turystyczna