Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Rajd motorowy Zima w Górach Świętokrzyskich - Bodzentyn, Święta Katarzyna, Łysica, Święty Krzyż, Łysiec, Nowa Słupia, Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Zima w Górach – rajd motorowy

Zapraszamy na samochodową wycieczkę krajoznawczą w Góry Świętokrzyskie. Zaczynamy w Bodzentynie, po czym spacerem na Łysicę i Święty Krzyż. Rajd zakończymy w Nowej Słupi.

 

mapa dla uczestników rajdu pdf

Oddział PTTK „Łucznik” Radom

Rajd Motorowy “Zima w Górach”

Bodzentyn – Łysica – Nowa Słupia – Święty Krzyż
04 lutego 2018 r.


Rajd motorowy Zima w Górach - Bodzentyn, Święta Katarzyna, Łysica, Święty Krzyż, Łysiec, Nowa Słupia, Muzeum Starożytnego Hutnictwa1. Cel rajdu

 • upowszechnienie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych
 • poznanie historii, kultury i zabytków Gór Świętokrzyskich
 • popularyzacja turystycznych rajdów motorowych
 • umożliwienie zdobywania Odznak Turystyki Motorowej

2. Organizator

 • Oddział PTTK “Łucznik” w Radomiu
 • Komisja Turystyki Kwalifikowanej przy O. PTTK Łucznik – zespół ds turystyki motorowej

3. Zespół organizacyjny

 • Kierownik rajdu: Piotr Zgoda
 • Zastępca kierownika: Bogusław Ciastek

4. Termin i miejsce:

Rajd odbędzie się w dniu 04 lutego 2018 r.

Rozpoczęcie rajdu o godzinie 10:00 w Bodzentynie obok Zagrody Czernikiewiczów.

5. Zgłoszenia i wpisowe:

W imprezie mogą uczestniczyć turyści zmotoryzowani, zrzeszeni i niezrzeszeni w PTTK. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: lucznik@org.pl lub telefonicznie Piotr Zgoda 661 702 673 do dnia 02.02.2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kierownika drużyny oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) a także składy osobowe poszczególnych załóg (imię i nazwisko).

Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie zapisów w przypadku przekroczenia limitu osób.

Udział w rajdzie 5 zł. dla członków PTTK, pozostali 10 zł. (przy wcześniejszym zgłoszeniu)

6. Świadczenia:

Mapa z opisem trasy, wlepki okolicznościowe, potwierdzenia do MOT oraz odznak krajoznawczych PTTK.

Bilety do obiektów kupujemy indywidualnie.

7. Program imprezy:

04.02.2018 (niedziela)

 • 10.00 rozpoczęcie rajdu oraz zwiedzanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie. Bilety 2/5zł.
 • 11.00 przejście piesze Św. Katarzyna – Łysica- Św. Katarzyna (ok. 4km). Bilet do Świętokrzyskiego PN 3,5/7zł
 • 13.30 zwiedzanie Świętego Krzyża. Przejście piesze z Huty Szklanej – ok. 4km.
 • 16.00 zwiedzanie muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Bilety 6/8zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo modyfikacji trasy i programu imprezy.

8. Obowiązki uczestników

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zasad ochrony przyrody, karty turysty, postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń kierownictwa rajdu.

9. Postanowienia końcowe:

 • Rajd jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Impreza
  organizowana jest na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK.
 • Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2017 rok są ubezpieczeni od NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników imprezy i przez nich spowodowane.
 • Rajd może być odwołany jeśli wystąpią duże opady lub silny mróz.

IMPREZA UMIESZCZONA W HARMONOGRAMIE IMPREZ MOTOROWYCH 2018 r. KTM ZG PTTK POD NUMEREM 116/18 JAKO IMPREZA ODDZIAŁOWA.

Zapraszamy do udziału!