Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Składki na 2023 rok

Pełny tekst uchwały ZG PTTK o wysokości składek członkowskich za 2023 rok znajdziecie tutaj.

W 2023 r.  składki członkowskie PTTK wynoszą odpowiednio:

  • 75,00 zł składka normalna za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  • 51,00 zł składka ulgowa za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  • 36,00 zł składka ulgowa młodzieżowa za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią, mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna).

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 21,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3,
3) 9,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę
małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.


Deklaracja członkowska:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: