Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Składki na 2020 rok

Pełny tekst uchwały ZG PTTK o wysokości składek członkowskich za 2020 rok znajdziecie tutaj, zarządzenie do uchwały znajdziecie tutaj.

W 2020 r.  składki członkowskie PTTK wynoszą odpowiednio:

  • 65,00 zł składka normalna za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 40,00 zł składka ulgowa za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 30,00 zł składka ulgowa młodzieżowa za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 20,00 zł składka ulgowa młodzieżowa (połówkowa) w przypadku opłaty za okres 1 września – 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią, mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna).

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:

1) 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 5 pkt. 2) ppkt. c),
3) 8,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.


Deklaracja członkowska:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: