Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest PTTK Łucznik Oddział w Radomiu (zwane dalej również „ŁUCZNIK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Radomiu przy ul. Czachowskiego 46, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 2111
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): Mateusz Sieńko tel.: +48 669 428 484. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTTK Łucznik Oddział w Radomiu,
  – realizacji celów statutowych i związanych z nimi umów zawartych przez PTTK Łucznik Oddział w Radomiu,
  – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zakończenia umowy, upływu terminu określonego na podstawie przepisów.
 7. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
 8. Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.