Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza

Projekt został zrealizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie” Konkurs organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. “Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Celem Odznaki PPM jest popularyzacja turystyki aktywnej i walorów krajoznawczych południowej części województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa sakralnego.

Odznakę PPM zdobywa się zwiedzając obiekty zamieszczone w wykazie oraz kapliczki z terenu powiatów lipskiego, radomskiego, przysuskiego oraz szydłowieckiego w województwie mazowieckim.

Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma kroniki jest dowolna. Kronika musi być prowadzona w sposób chronologiczny. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki.

Odznaka w stopniu popularnym jest bezpłatna dla pierwszych 200 zdobywców, w stopniu brązowym dla pierwszych 50 zdobywców, w stopniu srebrnym dla pierwszych 30 zdobywców, w stopniu złotym dla pierwszych 20 zdobywców.

Pełny regulamin znajduje się tutaj link

W ramach projektu powstał portal promujący południową cześć województwa mazowieckiego link