Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Składki na 2019 rok

Wstąp do nas

Pełny tekst uchwały ZG PTTK o wysokości składek członkowskich za 2019 rok znajdziecie tutaj.

W 2019 r.  składki członkowskie PTTK wynoszą odpowiednio:

  • 55,00 zł składka normalna
  • 30,00 zł składka ulgowa
  • 25,00 zł składka ulgowa młodzieżowa za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
  • 15,00 zł składka ulgowa młodzieżowa (połówkowa) w przypadku opłaty za okres 1 września – 31 grudnia 2019 roku.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:

1) 30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4.