Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Eliminacje międzypowiatowe OMTTK 2019 - zapowiedź

OMTTK 2019 – eliminacje rejonowe

Eliminacje międzypowiatowe

16 marca 2019 – Radom

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy (OMTTK PTTK) to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej o charakterze cyklicznym i całorocznym, organizowane przez PTTK na terenie całego kraju. Co roku turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2018/19 gospodarzem imprezy będzie województwo podlaskie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W rywalizacji biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży, w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe (uczniowie do klasy VIII)
 • gimnazja (uczniowie klas III)
 • szkoły ponadgimnazjalne.

OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży  z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera elementy teoretyczne z zakresu: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa oraz konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy) oraz turystyczne ABC, czyli praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście.

 • Komunikat organizacyjny nr 1 Zarządu Głównego PTTK znajduje się tutaj.
 • Pełny regulamin OMTTK można przeczytać tutaj (do pobrania w formacie pdf tutaj).
 • Zasady przeprowadzania konkurencji można poznać tutaj.

Konkurencje eliminacji OMTTK

1. Test wiedzy obejmujący zagadnienia:

 • krajoznawcze (50 pytań)
 • turystyczne i topograficzne (16 pytań)
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym (7 pytań)
 • udzielanie pierwszej pomocy (7 pytań)

2. Turystyczny marsz na orientację

3. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy)

4. Turystyczne ABC

 • ??????????
 • atrakcje turystyczne regionu i kraju
 • mierzenie odległości i wysokości w terenie
 • rozpoznawanie piosenek turystycznych

5.Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie)

ZGŁOSZENIA

 • każda szkoła, klub itp. może wystawić dowolną liczbę 3-osobowych zespołów;
 • zgłoszenia są przyjmowane do 09.03.2019 na adres: piotrzgoda@skroty.eu.org;
 • zgłoszenia należy dokonać na karcie, plik w formacie: pdf lub doc.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szczegółowy program eliminacji zostanie opublikowany do dnia 10.03.2019 roku
 • eliminacje wojewódzkie XLVI OMTTK odbędą się Radomiu, w dniach 11 – 12 .05.2019. Prawo udziału zdobędzie jedna drużyna w każdej kategorii. Informacje o el. wojewódzkich: link

Wyniki eliminacji:

Szczegółowy harmonogram eliminacji:

Zasady rozgrywania konkurencji ABC: 2018_abc_regulamin

Karta zgłoszenia zespołu OMTTK_PTTK_2018_karta_zgloszenia

Zaproszenie do udziału w konkursie: 2019_omttk-regulamin