Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

XIX Spontaniczny Rajd Łucznika – relacja

22 lipca 2023 roku turyści z naszego Oddziału przyjęli zaproszenie od Koła Przewodników
Świętokrzyskich z Ostrowca Świętokrzyskiego na VIII Krzemionkowski Rajd. Przy wspaniałej pogodzie
przeszliśmy obrzeżami wsi Sudół do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Po
obejrzeniu wystawy multimedialnej i przejściu podziemną trasą nikt z uczestników nie miał
wątpliwości dlaczego Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego
został wpisany w 2019 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rzeczywiście unikat na skalę
światową. Następnie leśnym duktem udaliśmy się na Polanę Czachowskiego, gdzie w cieniu
wiekowych dębów wysłuchaliśmy opowieści o przebiegu Powstaniu Styczniowego w okolicach
Ostrowca Świętokrzyskiego. Jeszcze przeszliśmy tylko… 3 km skrajem lasu i rajd został rozwiązany.
Dziękujemy Organizatorom za super spontaniczną turystyczną sobotę.

Z turystycznym pozdrowieniem Uczestniczka Rajdu.