Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

28.07.2023 – Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału

28 lipca 2023 roku odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału

Miejsce Zjazdu siedziba Oddziału: Plac Konstytucji 3 Maja 3/7 w Radomiu

Termin pierwszy godz. 18.00, termin drugi godz. 18.15

W zjeździe biorą udział wszyscy zwyczajni członkowie Oddziału, którzy ukończyli 16 roku życia z opłaconą składką członkowską za rok 2023

Wnioski dotyczące problematyki obrad można składać drogą elektroniczną na adres agata.malczewska@lucznik.org.pl do dnia 21.07.2023


Uchwała o zwołaniu Zjazdu

regulamin Zjazdu

Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału

Ankieta kandydata do Władz Oddziału