Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia

życzy
Zarząd Oddziału PTTK Łucznik